GAYRİMENKUL (ARSA) SATIŞI

GAYRİMENKUL (ARSA) SATIŞI

İLAN

 SİDAŞ EMLAK OTO.A.Ş.

 

            Mülkiyeti Şirketimize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkul(Arsa); Yönetim Kurulu kararı uyarınca muhammen bedel üzerinden satılacaktır.

         İhalesi; 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 14:00'da Sivas Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 13.00'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Şirketimize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

S. NOMAHALLESİADAPARSELALANI (m2)MUHAMMEN BEDEL(TL)GEÇİCİ  TEMİNAT (TL)
1Kılavuz5029356.466,4012.932.800,00-TL387.984,00-TL

 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı, 
  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  4. Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  5. Geçici Teminatı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  6. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

 

 

İLAN OLUNUR

Bu içerik, 16 Temmuz 2021 tarihinde oluşturuldu.  429 defa incelendi.