Kiralık Asma Katlı İşyeri

Kiralık Asma Katlı İşyeri

Kiralık Asma Katlı İşyeri

İLAN

SİDAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN                                                               

            

Mülkiyetleri şirketimize ait  aşağıda adresleri yazılı gayrimenkuller işyeri olarak kullanılmak üzere 5 yıl süre ile muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile 14.05.2020 Perşembe günü saat 15:00 da Sidaş A.Ş. Emirpaşa Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi No:70 SİVAS adresinde kiraya verilecektir.         

 

Adres              :                                                                                            Muhammen Bedel:

 

  1. Şeyh Şamil Mah. Emirpaşa Cad. Seçkin Prestij Konutları                        28.000,00.-TL/AY

A Blok 21-22 B Blok 21 numaralı Asma Katlı Dükkan

 

 

İsteklilerden İstenecek Belgeler 

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. İkametgah Belgesi
  3. TSO Belgesi
  4. Ticaret Sicil Belgesi
  5. Şirketi Temsile yetkilinin imza sirküsü
  6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

 

İLAN OLUNUR

 

Bu içerik, 08 Mayıs 2020 tarihinde oluşturuldu.  16348 defa incelendi.