Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun daveti üzerine aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21/01/2020 Salı günü saat: 14:00 ‘da Emirpaşa Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi No:70 SİVAS adresindeki Şirket Merkezimizin bulunduğu idari binada yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılacak hamiline yazılı hisse senetleri sahiplerinin hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösterir banka makbuzlarını toplantı günü yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini temsilci kanalıyla temsil ettirecek ortaklarımızın düzenlenecek vekâletnamelerini temsilcileri vasıtasıyla toplantı anında Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur.

Bu içerik, 08 Ocak 2020 tarihinde oluşturuldu.  78117 defa incelendi.

Diğer Haberler