Şehirlerarası Otobüs Terminali WC’ leri Kiraya verilmesi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali WC’ leri Kiraya verilmesi.

İLAN

SİDAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

                Mülkiyeti Sivas Belediyesine İşletmeciliği Sidaş Emlak Oto A.Ş.’ ye ait olan Yenişehir Mahallesi 52-9 Sokak Şehirlerarası Terminali içerisinde bulunan 2 adet WC; 3 yıl süre ile Yönetim Kurulumuzun 04/11/2021 tarih ve 38 sayılı kararına göre muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

 

S.NOADRESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) 
1Yenişehir Mah. Şehirlerarası Otobüs Terminali WC’ leri(2 Adet)5.800,00.-TL/AY

 

İhalesi; 12 KASIM 2021 Cuma Günü saat 11:00 'da şirketimizin Emirpaşa Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi No:66 SİVAS adresinde yapılacaktır. 

 İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 10.30’ a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Şirketimize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(İstenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir belgenin ibrazı,
  3. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi, imza sirküleri ve Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri odalardan alınmış kayıt belgesi, 
  4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

 

İ L A N O L U N U R.

Bu içerik, 04 Kasım 2021 tarihinde oluşturuldu.  12446 defa incelendi.